لوکیشن

بلوار نلسون ماندلا (جردن)
بن بست قبادیان شرقى، پلاک 5، واحد20

دکتر حمیدرضا فتحی

Hamid Reza Fathi, M.D

Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgeon