دکتر حمیدرضا فتحی


فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

عضو هیئت علمی «دانشیار» دانشگاه علوم پزشکی تهران دپارتمان جراحی پلاستیک و زیباییتحصیلات دکتر فتحی فوق تخصص جراحی پلاستیک


اخذ درجه فوق تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی از دانشگاه تهران با رتبه ممتاز اول دانشگاه تهران و دوم کشوری 1387

اخذ درجه تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه مشهد 1382

اخذ درجه پزشکی عمومی از دانشگاه تهران 1375

جراحی کرانیوفاشیال_ بیمارستان نکر_پاریس، سپتامبر و اکتبر 2015

جراحی زیبایی در کیلنیک های مونت لویی، بیزه و سی سی بی بی، پاریس، سپتامبر و اکتبر 2015

جراحی کرانیوفاشیال بیمارستان نکر_پاریس، اکتبر و نوامبر 2014

جراحی زیبایی، کلینیک های سنت لویی بیزه، سی سی بی بی پاریس، اکتبر و نوامبر 2014

جراحی ماگزیلوفاشيال، بیمارستان روبرت دوبقه، پاریس، سپتامبر و اکتبر 2013

جراحی زیبایی، کلینیک های مونت لویی، بیزه و سی سی بی بی، پاریس، سپتامبر و اکتبر 2013

جراحی کرانیوناشیال بیمارستان نکر، پاریس، مارچ و آپریل 2012

جراحی زیبایی،کلینیک های مونت لویی، بیزه و سی سی بی بی، پاریس مارچ و اپريل 2012

فعالیت های دکتر فتحی

parallax background

دکتر حمیدرضا فتحی

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

گالری تصاویر

ارتباط با ما